۱۳۸۸ دی ۲۰, یکشنبه

سو استفاده سياسی/کتابی!

کم پیش می آيد که آدم دسترسی به سیاستمداران داشته باشد، اما بالاخره من یکی از آنلاین ترینهایش را گیر آوردم! منظورم جناب آقای محمدعلی ابطحی است! و از ايشان درخواست کردم که در مورد کتابخوانی بخصوص در ايام زندان بگوید. هر چند ايشان زياد دلخوشی از اين ايام ندارد و بيشتر دوست دارد اين دوران را از حافظه اش پاک کند! اما همينکه گريزی به کتاب زدند غنیمت است، فکر کنم به زودی جهان رمان یک رمان خوان قهار ديگر را هم تحويل بگيرد. سری به وبلاگ ايشان بزنيد و از مطلبشان در مورد کتاب «سرزمین گوجه های سبز» بيشتر بدانيد.
برای ايشان آرزوی سلامت و شادی فراوان می کنم و پيشنهاد می کنم برای استفاده آيندگان خاطرات خود را هم بنويسند.

شاد و کتاب خوان باشید
کرم کتاب

0 نظرات: