۱۳۸۸ دی ۱۶, چهارشنبه

دو عکس دوست داشتنیدو عکسی که می بینید، شامل سه مشخصه دوست داشتنی برای من است. طبیعت، کتاب و تنهایی.

شاد و کتاب خوان باشید
کرم کتاب

0 نظرات: