۱۳۸۷ اسفند ۱۴, چهارشنبه

معرفی سایتی در مورد تاریخ

سايت Iranian History On This Day سايت بسیار مفيد است که هر روز ضمن اشاره به رخدادهای تاریخ آن روز ایران و ايرانيان به گوشه ای از تاریخ جهان و ادبيات نيز می پردازد. امروزها که خواندن کتابهای تاریخی از همیشه کمتر طرفدار دارند، با مشترک شدن فید خوان اين سايت، می توانيد هر روز با بخشی از تاریخ کشورتان آشنا شويد.
مثلاً با نگاهی به رخدادهای 12 اسفند، فکر کنم هر ایرانی از اينکه گزارش خبر پيروزی ایران در جنگ با روم در سال 52 پيش از ميلاد را از زبان رومی ها بخواند لذت می برد، در اين گزاش آمده است که :
«يك قسمت از مذاكرات جلسه سوم مارس سال 52 پيش از ميلاد سناي روم حاوي اظهارات چند افسر رومي در باره شكستشان از ايران در جنگ كارهه ( حران ) كه در بهار سال 53 پيش از ميلاد (حدود 9 ماه قبل از آن) صورت گرفته بود و ضمن آن كراسوس كنسول روم كشته شده بود به اين شرح است:
سپهبد سورنا فرمانده ارتش ايران در اين جنگ از تاكتيك و سلاحهاي تازه استفاده كرد. هر سرباز سوار ايراني با خود مشك كوچكي پر از آب حمل مي كرد و مانند ما دچار تشنگي نمي شد. به پيادگان با مشكهايي كه بر شتر ها بار بود آب و مهمات مي رساندند. سربازان ايراني به نوبت با تاكتيك خاصي كه براي ما تازگي داشت از ميدان خارج مي شدند وبه استراحت مي پرداختند. سواران ايران قادر به تير اندازي از پشت سر هستند كه ما تجربه آن را نداريم . ايرانيان كمانهاي تازه اختراع كرده اند كه با آنها توانستند پاي پيادگان مارا كه باسپرهاي بزرگ در برابر انها و براي محافظت از سوارانمان قلعه درست كرده بوديم به زمين بدوزند. ايرانيان داراي زوبين هاي دوكي شكل بودند كه با دستگاه كاملا تازه اي تا فاصله دور پرتاب مي شد. شمشيرهاي آنان شكننده نبود. هر واحد تنها از يك نوع سلاح استفاده مي كرد و مانند ما خود را سنگين نمي كرد. سربازان ايراني حق عقب نشيني و تسليم شدن ندارند و تا آخرين نفس بايد بجنگند . اين بود كه ما شكست خورديم و هفت لژيون را به طور كامل از دست داديم و به چهار لژيون ديگر تلفات سنگين وارد آمد.»
همين مقدار کم نشان می دهد که ايرانيان اولين قومی بودند که قمقمه نظامی که امروزه جزو ملزومات هر ارتشی است را اختراع کردند، يگان تدارکات منحصر به فردی در ارتشهای آن روز دنیا داشتیم؛ تکنيکهای تیراندازی و بهترین کمانهای آن زمان و اولین سلاح ضد زره و همچنين شکلهای اولیه توپ را اختراع کردیم، به نوعی تکنولوژی فولاد نشکن رسیده بوديم(حتی مدتها پیش از جومونگ!) يگانها تخصصی داشتیم که هر کدام در یک اسلحه مهارت داشتند و در نهایت این که شکست ناپذيرترین ارتش آن زمان را به زانو در آورديم، امپراتورشان را کشتیم و شرایط خفتبار صلح را بر آنها تحميل کرديم!
حتماً توصیه می کنم عضو اين سايت بشويد و هر روز با بخشی از تاریخ آشنا شوید.

شاد و کتابخوان باشید
کرم کتاب

0 نظرات: